เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

        ตามคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ได้รับกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 โดยดำเนินการรับสมัครในระหว่างวันที่ 22 - 28 พฤศจิกายน 2560


หนังสือนำส่ง ดาวน์โหลด

รายละเอียดประกาศ ดาวน์โหลด