ประกาศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว.ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาแคลนครูขั้นวิกฤต

   อ่านประกาศ ดาวน์โหลด

   กลุ่มวิชา ภาษาไทย ดาวน์โหลด

   กลุ่มวิชา ภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด

   กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด

   กลุ่มวิชา คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด