ประชาสัมพันธ์โครงการ "รวมใจเยาวชนดี ศรีโคราช" มุ่งพัฒนาชาติด้วยศีลธรรม ปี 2561 PDF

  เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด


                     สพป.นครราชสีมา เขต 7  ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2561 ได้ที่ Line:worawadee19 หรือ 09-0830-3897


             ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2561

     

           -  หนังสือราชการ    คลิก


           -  หนังสือโครงการ      คลิก

           -  กำหนดการ         คลิก


           -  ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ   คลิก