ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 

เรื่อง รายชื่อและผลงานผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น

ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับ

*****************

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลด  คลิก