นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

 


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 

เรื่อง รายชื่อและผลงานผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น

ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับ

*****************

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลด  คลิก