ข่าวทั่วไป
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1 ขยายเวลาการเปิดรับแบบเสนอรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ศุกร์, 19 ตุลาคม 2018
2 ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยการส่งผลงานเข้าสู่การพิจารณารางวัลโลกโลกสีเขียว ครั้งที่ 20 ศุกร์, 12 ตุลาคม 2018
3 การสรรหาผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2561 อังคาร, 09 ตุลาคม 2018
4 การคัดเลือกเสนอชื่อนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อังคาร, 09 ตุลาคม 2018
5 ประชาสัมพันธ์เครือข่ายวิชาการครู สควค. พฤหัสบดี, 04 ตุลาคม 2018
6 แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ ค่าเช่าสัญญาอินเตอร์เน็ต ครั้งที่ 2 บง.143 ศุกร์, 07 กันยายน 2018
7 แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ รายการ กล่องรับสัญญาณดาวเทียม (ระบบ HD) บง.139 ศุกร์, 07 กันยายน 2018
8 แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์สัญญาณดาวและและโทรทัศน์ (DLTV) บง.138 ศุกร์, 07 กันยายน 2018
9 แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ ค่าวัสดุในการศึกษาให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กที่ใช้สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ บง.127 ศุกร์, 07 กันยายน 2018
10 การสรรหาและเสนอชื่อผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2561 จันทร์, 03 กันยายน 2018
11 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ประจำปีการศึกษา2562 พฤหัสบดี, 30 สิงหาคม 2018
12 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม"ตะลุยโลกแสตมป์"ประจำปี๒๕๖๑ พุธ, 29 สิงหาคม 2018
13 โครงการ"THAILAND SUPER CAMP"(ไทยแลนด์ซุปเปอร์แคมป์) อังคาร, 21 สิงหาคม 2018
14 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จันทร์, 20 สิงหาคม 2018
15 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รายรุ่น ให้ข้าราชการครูทราบ รอบที่ 2 จันทร์, 20 สิงหาคม 2018
16 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนที่เป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์เพื่อขอรับทุน ศุกร์, 10 สิงหาคม 2018
17 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รายรุ่น ให้ข้าราชการครูทราบ พฤหัสบดี, 09 สิงหาคม 2018
18 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รายรุ่น ให้ข้าราชการครูทราบ พฤหัสบดี, 09 สิงหาคม 2018
19 โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา "ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้" พุธ, 08 สิงหาคม 2018
20 แจ้งการส่งเอกสารเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ สถานศึกษา ศุกร์, 03 สิงหาคม 2018
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 74