นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ข่าวทั่วไป
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) ศุกร์, 29 พฤษภาคม 2020
2 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.ตำแหน่งครูผู้ช่วย.กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.ปี พ.ศ. 2563 จันทร์, 25 พฤษภาคม 2020
3 ประกาศ...รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ.ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 7 อังคาร, 19 พฤษภาคม 2020
4 ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จันทร์, 18 พฤษภาคม 2020
5 ประกาศ...รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ.ทักษะ.และสมรรถนะ.ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.สังกัด.สพป.นครราชสีมา เขต 7 ศุกร์, 15 พฤษภาคม 2020
6 ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 7 พุธ, 29 เมษายน 2020
7 ประกาศ.รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ.ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.สังกัด.สพป.นครราชสีมา เขต 7 ศุกร์, 24 เมษายน 2020
8 ประกาศ...รายชื่อและผลงานผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน.ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา.38ค.(2)เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับ อังคาร, 21 เมษายน 2020
9 การจัดส่งผลการปฏิบัติงานประกอบการประเมินศักยภาพผู้ขอย้าย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) ศุกร์, 10 เมษายน 2020
10 แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 พฤหัสบดี, 09 เมษายน 2020
11 รายงานตัวเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(เพิ่มเติม) ศุกร์, 03 เมษายน 2020
12 ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) พุธ, 25 มีนาคม 2020
13 รายชื่อหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2563 จันทร์, 23 มีนาคม 2020
14 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง / ย้าย/ โอน ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ศุกร์, 20 มีนาคม 2020
15 รายงานตัวเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป อังคาร, 17 มีนาคม 2020
16 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) พฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2020
17 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา พุธ, 04 มีนาคม 2020
18 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563 พุธ, 04 มีนาคม 2020
19 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563 พุธ, 04 มีนาคม 2020
20 ประชาสัมพันธ์โครงการพหุวัฒนธรรม การอนุรักษ์และเชิดชูภาษาโคราช กิจกรรมการประกวดโฟลค์ของภาษาโคราช พุธ, 04 มีนาคม 2020
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 81