ข่าวทั่วไป
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จันทร์, 19 มีนาคม 2018
2 ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาในสังกัดเพื่อเข้ารับการอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทย แก่ครูภาษาไทย จันทร์, 12 มีนาคม 2018
3 ขอเชิญร่วมงานนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ "คณะครุศาสตร์วิจัย2561/NACE 2018 : สร้างสรรค์พัฒนากากรเรียนรู้สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" ศุกร์, 09 มีนาคม 2018
4 การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ศุกร์, 09 มีนาคม 2018
5 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และการเสวนาเชิงวิชาการ "เรื่อง สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการและผู้รับบำเหน็จรายเดือน อังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2018
6 หนังสือที่ ศธ 04068/624 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 แนวทางการปฏิบัติในการจัดส่งเอกสารประกอบการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน (ค่าปรับ) พุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2018
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ พุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2018
8 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกาศอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) จันทร์, 19 กุมภาพันธ์ 2018
9 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2560 จันทร์, 19 กุมภาพันธ์ 2018
10 โครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ประจำปีการศึกษา 2561 พุธ, 14 กุมภาพันธ์ 2018
11 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษารอบคัดเลือก พุธ, 14 กุมภาพันธ์ 2018
12 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้นสื่อพัฒนาผู้บริหาร ครูบรรณารักษ์ และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด พุธ, 07 กุมภาพันธ์ 2018
13 ขอความร่วมมือพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2561 อังคาร, 30 มกราคม 2018
14 การดาวน์โหลดหนังสือเสียงระบบเดซี่ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นและการเรียนรู้ อังคาร, 30 มกราคม 2018
15 มทส.เชิญร่วมอบรมปฏิบัติการ "การออกแบบและพัฒนาคลังสารสนเทศท้องถิ่นดิจิทัล" อังคาร, 30 มกราคม 2018
16 การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร และชุมชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม ศุกร์, 26 มกราคม 2018
17 ดาวน์โหลด คู่มือการสอบ-NT-ปีการศึกษา-2560 และ คู่มือการประเมินการอ่านป.1 พฤหัสบดี, 25 มกราคม 2018
18 การสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2560 พฤหัสบดี, 18 มกราคม 2018
19 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ.2560 พฤหัสบดี, 18 มกราคม 2018
20 ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง จำนวน 1 หลัง ของโรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน อังคาร, 16 มกราคม 2018
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 70