ข่าวทั่วไป
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1 ประกาศ.รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว"ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน"ปีงบประมาณ 2561 ศุกร์, 15 ธันวาคม 2017
2 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเรียงความชิงรางวัลทุนการศึกษา พุธ, 13 ธันวาคม 2017
3 การประกวดรางวันทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 ศุกร์, 08 ธันวาคม 2017
4 ที่ ศธ 04068/5103 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เรื่อง แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 บง.20 (งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) พฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2017
5 ประกาศ...รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว.ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาแคลนครูขั้นวิกฤต เสาร์, 25 พฤศจิกายน 2017
6 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองด้วยระบบ TEPE Online ศุกร์, 17 พฤศจิกายน 2017
7 ประกาศ คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.ตำแหน่งครูผู้ช่วย.กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ.สักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.ครั้งที่.2.ปี พ.ศ.2560 พฤหัสบดี, 16 พฤศจิกายน 2017
8 จุดบริการเต็นท์จิตอาสาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จันทร์, 13 พฤศจิกายน 2017
9 ประกาศ.มาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ศุกร์, 10 พฤศจิกายน 2017
10 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต พฤหัสบดี, 09 พฤศจิกายน 2017
11 เผยแพร่เอกสารแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรวม พุธ, 25 ตุลาคม 2017
12 รับสมัครเป็นหน่วยบริการและผู้ให้บริการ พุธ, 25 ตุลาคม 2017
13 เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ พุธ, 25 ตุลาคม 2017
14 โครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. พุธ, 25 ตุลาคม 2017
15 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการของบริษัทอักษรเอ็ดดูเคชั่น และ สำนัก สวทช. พุธ, 25 ตุลาคม 2017
16 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต อังคาร, 24 ตุลาคม 2017
17 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ" รุ่น 1 - รุ่นที่ 3 พฤหัสบดี, 19 ตุลาคม 2017
18 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" รุ่น 1 - รุ่นที่ 4 พฤหัสบดี, 19 ตุลาคม 2017
19 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังหน่วยงานภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3 พฤหัสบดี, 19 ตุลาคม 2017
20 การพิจารณาเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะ พฤหัสบดี, 19 ตุลาคม 2017
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 69