นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มนโยบายและแผน

 

       
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
291 การแถลงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จิรวรรณ
292 สำรวจข้อมูลผลิตภัณฑ์จังหวัด สาขาการศึกษา จิรวรรณ
293 คู่มือจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2556
294 บัญชีจัดสรรงบประมาณ โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
295 ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลโทรศัพท์ จิรวรรณ
296 แนวทางการดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (กรณีนักเรียนซ้ำซ้อน)
297 ขอยกเลิกหนังสือคำของบประมาณรายการค่าติดตั้งปรับปรุงและซ่อมแซมไฟฟ้า-ประปา จิรวรรณ
298 คู่มือการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
299 รายการประมาณราคา ปีงบประมาณ 2555
300 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลครุภัณฑ์ (M-obec)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 30 จาก 31