นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มนโยบายและแผน

 

       
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
231 ข้อมูลสารสนเทศ 10 มิถุนายน 2556 สพป.นครราชสีมา เขต 7 Supap Ngamtaku
232 รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่เข้าดำเนินการกรอกข้อมูลจัดสรรงบประมาณ 2557 admin
233 ประมาณราคากลางสิ่งก่อสร้าง สพฐ.ปี 2557 Supap Ngamtaku
234 การจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๗ โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐาน(9ม.ค.57) admin
235 แบบฟอร์มรายการประมาณราคา admin
236 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖(๗๐%) Supap Ngamtaku
237 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (๓๐) เพิ่มเติม admin
238 เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี ๒๕๕๘ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(2 ต.ค.56) admin
239 รหัสโรงเรียนเข้ากรอกข้อมูลอ่านออกเขียนได้ในระบบe-MES อานนท์ เพื่อนพิมาย
240 รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่มารับ SD CARD โปรแกรมระบบควบคุมและกำหนดสิทธิของแท็บเล็ตพีซี อานนท์ เพื่อนพิมาย
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 24 จาก 31