นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มนโยบายและแผน

 

       
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
171 การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติอย่างเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 mai
172 ร่างแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ 2558 mai
173 การตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน mai
174 การจัดสรรงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานรายการค่าจัดการเรียนการสอน ค่าสาธารณูปโภค mai
175 การดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2557 mai
176 สำรวจข้อมูลครูอัตราจ้างโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ mai
177 แจ้งรายละเอียดการจำหน่ายเสื้อเหลือง มหามงคล mai
178 การรายงานโรงเรียนประสบอุบัติภัย mai
179 สำรวจข้อมูลความขาดแคลนและความต้องการวัสดุการศึกษา mai
180 การจัดสรรงบประมาณปี 2558 งบลงทุน admin
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 18 จาก 31