นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มนโยบายและแผน

 

       
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
281 การจัดซื้อและแจกจ่ายหนังสือของสถานศึกษา จิรวรรณ
282 การจัดสรรงบประมาณปี 2555 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 4,600 อัตรา ครั้งที่ 2 จิรวรรณ
283 คู่มือการจัดทำข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษาบนเว็บไซต์ Data Center สำหรับสถานศึกษา
284 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จิรวรรณ
285 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2555 (งบเงินอุดหนุน จิรวรรณ
286 การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2554
287 แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2555 งบเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2554 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
288 การสมัคร e-mail สพฐ.(https://www.obecmail.obec.go.th) จิรวรรณ
289 แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปี 2555 (งบประมาณ ปี 2554 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2554 จิรวรรณ
290 การยืนยันข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2554 จิรวรรณ
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 29 จาก 31