นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มนโยบายและแผน

 

       
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
61 เอกสารประกอบการอบรมข้อมูลสารสนเทศ 2560 admin
62 การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 admin
63 แจ้งปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้(ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน)ระยะที่2 admin
64 ขอความร่วมมือตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนระหว่างสังกัดในระบบ DMC admin
65 การจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศ (emis/efa) admin
66 การจัดทำฐานข้อมูลที่ดินสิ่งก่อสร้าง admin
67 สำรวจความต้องการรายการครุภัณฑ์การศึกษา admin
68 การตรวจสอบจุดพิกัดโรงเรียน admin
69 แจ้งเร่งรัดการดำเนินงานคัดกรองนักเรียนยากจน admin
70 เร่งรัดการดำเนินงานระบบสารสนเทศการคัดกรองนักเรียนยากจน admin
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 7 จาก 31