นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นม.7


     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

21/01/57 ประกาศรายชื่อ สมาชิก ช.พ.ค. ที่ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพติดต่อกันเกิน 3 งวด 
รายชื่อ    หนังสือราชการ

21/11/56 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูฯ หนังสือราชการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย
24/10/56 การกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
หนังสือราชการ
18/09/56 การรับสมัครสมาชิก ฌ.ศ.ร. กรณีพิเศษ หนังสือราชการ
07/08/56 การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ หนังสือราชการ
03/07/56 การตรวจสุขภาพสมาชิก สกสค. ประจำปีงบประมาณ 2557 หนังสือราชการ
25/06/56 ขอเรียนเชิญร่วมบริจาคเงินจัดตั้งกองทุนในมูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางด้านการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย หนังสือราชการ
19/06/56 การคัดเลือกครูฯ ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี พ.ศ.2556 หนังสือราชการ
5 /06/56 การสำรวจความต้องการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู หนังสือราชการ