การกู้เงินธนาคารอาคารสงเคราะห์ (เพื่อสร้างบ้าน)

1.... สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนสุดท้าย
2. วัน เดือน ปี  ที่บรรจุครั้งแรก
3. นังสือรับรองเงินเดือน ออกโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.นครราชสีมา เขต 7