User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
ข่าวประชาสัมพันธ์ - ข่าวทั่วไป
เขียนโดย นงลักษณ์ สนนา   
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2011 เวลา 09:36 น.

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์และเครื่องบินยาง เพื่อคัดเลือกทีมตัวแทนศูนย์หุ่นยนต์                    จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดให้ศูนย์หุ่นยนต์ของสพฐ.ทุกจังหวัดจัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกทีมตัวแทนหุ่นยนต์และเครื่องบินยาง เพื่อเป็นตัวแทนศูนย์ไปแข่งขันในระดับภาคโดยกำหนดให้มีการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 26-27พฤศจิกายน 2554 รายละเอียดอื่นๆ กติกาการแข่งขันและวิธีการสมัครเข้าแข่งขัน            ดูรายละเอียดได้ที่  http://robot.rajsima.ac.th/