สพป.นครราชสีมา เขต 7 ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2554 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 นายชนาธิป สำเริง พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ในการดำเนินการสอบครั้งนี้ สพป.นครราชสีมา เขต 7 ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการติดตามการสอบแข่งขันฯ จาก สพฐ. คณะกรรมการอำนวยการหน่วยสอบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ และนายปฐมฤกษ์ มณีเนตร ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1 ที่ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรและสถานที่สอบ รวมทั้งคณะทำงานของ สพป.นครราชสีมา เขต 7 ทุกท่าน

pj1

pj2

pj3

pj4

pj5

pj6

pj7

pj8

pj9

pj10

pj11

pj12

pj13

pj14