User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
ข่าวประชาสัมพันธ์ - ข่าวทั่วไป
เขียนโดย นงลักษณ์ สนนา   
วันพุธที่ 25 มกราคม 2012 เวลา 14:46 น.
ด้วยองค์การค้า สกสค.ได้จัดทำโครงการทัศนศึกษาต่างประเทศสำหรับบุคลากรทางการศึกษา
เป็นโครงการทัศนศึกษาประเทศเกาหลี 5 วัน 3 คืน
รายละเอียด