ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.นม. ๗ และคณะร่วมประชุมด้วยระบบวิดิโอคอนเฟอเรนซ์ ในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลำมาศ สพป.นม. ๗ เรื่องปัญหายาเสพติดและกองทุนสภาสตรี โดยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม

s2

s3