ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดอบรมโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) วันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนพิกุลทอง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยโครงการนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เพื่อให้ความช่วยเหลือและดูแลเบื้องต้นสำหรับนักเรียนที่ไม่ถนัดด้านภาษาอังกฤษ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนและคณะครูในการก้าวเข้าสู่สังคมอาเซียน ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส และเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของชาติตะวันตกมากขึ้น

 

en2

 

en3

 

en4

 

en5

 

en6

 

en7

 

en8