นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่ ประกาศเกียรติคุณ แก่ นายพีรพงศ์ สุรเสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซา จังหวัดสุราษฏร์ธานี วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 09.09 น.