นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เขียนโดย Phanitta   

นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ และคณะศึกษานิเทศน์ บุคลากรทางการศึกษา และชุดปฏิบัติการ

ฉก.ชน.เดินทางไปให้กำลังใจและมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นพร้อมทั้งเงินบริจาคช่วยเหลือที่รวบรวมจากเจ้าหน้าที่สำนักงาน

เป็นจำนวน ๕,๐๐๐ บาทมอบเพื่อสงเคราะห์บรรเทาความเดือดร้อนเป็นเบื้องต้นให้แก่ครอบครัวของเด็กชายธีรศิลป์ แก้วมนตรี

นักเรียนโรงเรียนบ้านหินตั้งที่ได้รับความเดือดร้อนประสบอัคคีภัย โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอโนนแดง

และนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวังหินให้การดูแลต้อนรับ

ขอเชิญชวนทุกท่านแบ่งปันน้ำใจให้แก่ครอบครัวของผู้ประสบอัคคีภัยโรงเรียนบ้านหินตั้ง โดยบริจาค

ได้ที่โรงเรียนบ้านหินตั้งหรือที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อจะได้รวบรวมน้ำใจส่งมอบให้กับครอบครัว

ของนักเรียนเพิ่มเติมในลำดับต่อไป