นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

 

นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ประธานในพิธีน้อมรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ จัดโดยสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอชุมพวง ซึ่งในช่วงเช้าได้ร่วมทำบุญตักบาตรกับข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอชุมพวง

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓
ณ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา