นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

 นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ออกติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ให้ข้อเสนอแนะ.และให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๒ แห่งคือโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย.และโรงเรียนท้าวสุรนารี