นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

 

  

ประมวลภาพนายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ออกติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ให้ข้อเสนอแนะ เป็นกำลังใจคณะครู นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเพชรหนองขาม โรงเรียนโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา เพื่อรับการถ่ายทำและให้สัมภาษณ์รายการ ศธ.๓๖๐ องศา กระทรวงศึกษาธิการ  ติดตามการออกอากาศวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓และวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓เวลา ๐๖.๑๕-๑๖.๓๐ น. ช่อง ๓๓ HD