นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

 

 นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญา ดำเนินกิจกรรมตามแนวทางเขตสุจริตทั้งนี้ ได้พบปะพูดคุยกับบุคลากรทางการศึกษาโดยขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือร่วมใจในการเป็นผู้ให้บริการและในการติดตามตรวจเยี่ยมสนามสอบO-NETที่ผ่านมาเรียบร้อยทุกแห่ง ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะคณะศึกษานิเทศก์ทุกท่านและจะมีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดที่โรงเรียนบ้านประสุข เป็นประโยชน์สำหรับทุกคนในการจัดประชุมสัญจรเพื่อ โคราช ๗ สู่ความเป็นเลิศและเป็นหนึ่ง.เช้าวันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ...