นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญญา ดำเนินกิจกรรมตามแนวทางเขตสุจริต และพบปะพูดคุยขอบคุณบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มที่ร่วมกันปฏิบัติงานโดยเน้นย้ำการบริการเป็นสำคัญ เพื่อโคราช ๗ สู่ความเป็นเลิศและเป็นหนึ่ง

เช้าวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563