นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7


สัปดาห์สุดท้าย ของกิจกรรมหน้าเสาธง  นายประกิจ พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 และรอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประกอบด้วย นายบุญหมั่น ค้าทอง

นายดิลก ศิรินาคดิลก  นายสิทธิพร ผมงาม  นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7 ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงตามแนวทางเขตสุจริต
ทั้งนี้ ได้แจ้งว่าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อปฏิบัติตามแนวทางมาตรการเข้มการป้องกัน Covid-19 ของ สพป.นครราชสีมา เขต 7 และมาตรการตามแนวทางประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรม Big Cleaning day ที่ผ่านมา และจะดำเนินการอีกครั้งในวันพุธต่อไป เราต้องมีความเข้มงวดตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยของทุกคนที่มาทำงานและที่มาใช้บริการ เพื่อโคราช 7 เป็นเลิศ และเป็นหนึ่ง    วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563