นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7


นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประธานในการปฐมนิเทศรับรายงานตัวพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนและครูพี่เลี้ยง จำนวน 24 คน โดยได้ให้ข้อคิดควรนำจรรยาบรรณวิชาชีพครู เป็นแนวปฏิบัติในการทำงาน...และช่วงสุดท้ายขอให้ดูแลสุขภาพตัวเอง ป้องกันไวรัสโคโรน่า2019 (Covid-19)ให้พ้นอันตรายมีความปลอดภัยทุกคน

เมื่อวันพุธที่ 1เมษายน 2563 เวลา 10.00-11.00 น.ณ ห้องประชุมลำมูล