นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

โดยมีมาตรการต้านไวรัส 2019 (Covid-19) สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ วัดไข้ และจัดระยะห่างในการนั่งประชุมไม่น้อยกว่า 1 เมตร เพื่อรับฟังข้อราชการจาก สพฐ.เกี่ยวกับแนวปฏิบัติโรงเรียนประชารัฐ การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก การเปิด-ปิด ภาคเรียน การรับนักเรียน และเรื่องอื่นๆ วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมลำมูล