นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

 เช้าวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ นำคณะบอร์ดบริหารและบุคลากรทางการศึกษา กราบสักการะขอพรพระพุทธรูปประจำสำนักงานเขต(พระพุทธไตรโลกนาถศาสดา)และสรงน้ำพระ ศาลพระพรหม พระภูมิเจ้าที่ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ (วันปีใหม่ไทย) ประจำปี ๒๕๖๓  เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี สร้างความรักสามัคคีของบุคลากรในสังกัด และขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ห่างไกลโรคร้าย สุขภาพดีมีความสุข สดใสใจเบิกบาน ด้วยความห่วงใยใส่ใจ ปลอดภัยทั้งที่บ้านและที่ทำงาน..