นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7


นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7  นำบอร์ดบริหารฯ ร่วมชมพุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 15/2563 วันพุธที่ 15 เมษายน 2563

รับฟังข้อราชการจาก สพฐ.เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนนักเรียนหลากหลายรูปแบบ ในช่วงไวรัสโคโรน่า2019(Covid-19) และเรื่องอื่นๆ จากนั้นเป็นการประชุมกับคณะบอร์ดบริหารหารือการทำงานในภาพรวม  ณ ห้องประชุมลำมูล