ทีมศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 7 เตรียมความพร้อมเพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน ชั้น ป.3

page1
ทีมศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 7จัดประชุมครูเพื่อวิเคราะห์ข้อสอบ NT ป.3 โดยใช้แนวข้อสอบ PISA เพื่อเป็นการเตรียมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยการร่วมกันวิเคราะห์ข้อสอบที่จะใช้ประเมินความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อ่านเพิ่มเติม ...