สพป.นครราชสีมา เขต ๗ รับการประเมินเขตสุจริต (ITA)

นายพีรพงศ์ สุรเสน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7. พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมต้อนรับและรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ระดับเขตพื้นที่

▨ อ่านเพิ่มเติม ...