สพป.นครราชสีมา เขต ๗ จัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ปี ๒๕๖๐

นายพีรพงศ์ สุรเสน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 เป็นประธานพิธีเปิดและปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ การจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความรัก-สามัคคี แก่ทุกหมู่คณะ ส่งเสริมให้ทุกคนมีสุุขภาพร่างกายแข็งแรงและสร้างเสริมทักษะกีฬาให้แก่เด็กและเยาวชนในสังกัด

▨ อ่านเพิ่มเติม ...