สพป.นครราชสีมา เขต ๗ จัดประชุมเพิ่มเติมผู้บริหารองค์คณะบุคคล

นายพีรพงศ์ สุรเสน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ประธานการประชุม รอง ผอ.สพป. ผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอ ทุกอำเภอ ประธานศูนย์เครือข่ายโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ ทุกคน พร้อมกันนี้ได้มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศกีฬาทุกประเภท(คะแนนรวม) ให้แก่ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาศูนย์เครือข่ายที่ ๘ อำเภอพิมาย

▨ อ่านเพิ่มเติม ...