นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นม.7


     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ อวยพรทีมนักกีฬา ๓๑ ขา สามัคคี

วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายพีรพงศ์ สุรเสน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ อวยพรให้ คณะนักเรียน ครู และ ผู้บริหารโรงเรียนวัดโชติการามและโรงเรียนบ้านประสุข อำเภอชุมพวง ซึ่งเป้นตัวแทนกีฬาวิ่ง ๓๑ ขาสามัคคี ปีที่ ๑๓

▨ อ่านเพิ่มเติม ...