ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ อวยพรทีมนักกีฬา ๓๑ ขา สามัคคี

วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายพีรพงศ์ สุรเสน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ อวยพรให้ คณะนักเรียน ครู และ ผู้บริหารโรงเรียนวัดโชติการามและโรงเรียนบ้านประสุข อำเภอชุมพวง ซึ่งเป้นตัวแทนกีฬาวิ่ง ๓๑ ขาสามัคคี ปีที่ ๑๓

▨ อ่านเพิ่มเติม ...