ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ให้กำลังใจการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นายพีรพงศ์ สุรเสน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ และคณะ ออกนิเทศ เยี่ยม ให้กำลังใจ โรงเรียนบ้านละโว้. ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านละโว้และสำรวจพื้นที่ที่กำลังได้รับการพัฒนา.

▨ อ่านเพิ่มเติม ...