นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นม.7


     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา

นายพีรพงศ์. สุรเสน. ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7. ประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 พร้อมคณะ. ออกประเมินสัมฤทธิผล ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๒ โรงเรียน

▨ อ่านเพิ่มเติม ...