นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นม.7


     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ออกเยี่ยมนักกีฬาวันครูรอบคัดเลือก

นายพีรพงศ์. สุรเสน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗. ออกเยี่ยมให้กำลังใจคณะครู ผู้บริหาร บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ ในการแข่งขันกีฬา รอบคัดเลือก "กีฬาวันครู" ของสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอชุมพวง. ณ อบต.โนนรัง

▨ อ่านเพิ่มเติม ...