นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นม.7


     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ อวยพรปีใหม่ในการประชุมสภากาแฟและออกเยี่ยมโรงเรียนเขตอำเภอโนนแดง

นายพีรพงศ์ สุรเสน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ร่วมสนทนาสภากาแฟ(นม) โดยเป็นประธานในการประชุมสภากาแฟ(นม) และอวยพรปีใหม่ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดโรงเรียนศูนย์เครือข่ายที่ ๑ ณ ศูนย์เครือข่ายที่ ๑ อำเภอโนนแดง

▨ อ่านเพิ่มเติม ...