ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ อวยพรปีใหม่ในการประชุมสภากาแฟและออกเยี่ยมโรงเรียนเขตอำเภอโนนแดง

นายพีรพงศ์ สุรเสน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ร่วมสนทนาสภากาแฟ(นม) โดยเป็นประธานในการประชุมสภากาแฟ(นม) และอวยพรปีใหม่ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดโรงเรียนศูนย์เครือข่ายที่ ๑ ณ ศูนย์เครือข่ายที่ ๑ อำเภอโนนแดง

▨ อ่านเพิ่มเติม ...