ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ออกเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองห่าง(โรงเรียนขนาดเล็ก)

นายพีรพงศ์ สุรเสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ และคณะ ออกเยี่ยมให้กำลังใจในการจัดการเรียนการสอนของคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองห่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก

▨ อ่านเพิ่มเติม ...