นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ออกเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองห่าง(โรงเรียนขนาดเล็ก)

นายพีรพงศ์ สุรเสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ และคณะ ออกเยี่ยมให้กำลังใจในการจัดการเรียนการสอนของคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองห่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก

▨ อ่านเพิ่มเติม ...