สพป.นครราชสีมา เขต ๗ จัดประชุมผู้บริหารและมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

นายพีรพงศ์ สุรเสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ ประธานการประชุม รอง ผอ.สพป.ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐ น. ณ ห้องประชุมโรงยิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗

▨ อ่านเพิ่มเติม ...