นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นม.7


     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

สพป.นครราชสีมา เขต ๗ จัดประชุมผู้บริหารและมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

นายพีรพงศ์ สุรเสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ ประธานการประชุม รอง ผอ.สพป.ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐ น. ณ ห้องประชุมโรงยิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗

▨ อ่านเพิ่มเติม ...