นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นม.7


     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

 

ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ออกเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า ชุมพวง

นายพีรพงศ์ สุรเสน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ และ นางปราณี พลแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต ๗ เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

▨ อ่านเพิ่มเติม ...