ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ประธานพิธียกเสาเอก-เสาโท อาคารเรียนโรงเรียนท่าลาด ชุมพวง

นายพีรพงศ์ สุรเสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ ประธานในพิธียกเสาเอก เสาโท อาคารเรียน แบบ ๒๑๒ ล/๕๗-ก อาคาร ๓ ชั้น(นับรวมชั้นล่าง) ๑๒ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง(ต่อเติมได้) งบประมาณตามสัญญาจ้าง ๑๕,๗๑๙,๑๐๐.- บาท ณ โรงเรียนท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

▨ อ่านเพิ่มเติม ...