นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นม.7


     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ประธานพิธียกเสาเอก-เสาโท อาคารเรียนโรงเรียนท่าลาด ชุมพวง

นายพีรพงศ์ สุรเสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ ประธานในพิธียกเสาเอก เสาโท อาคารเรียน แบบ ๒๑๒ ล/๕๗-ก อาคาร ๓ ชั้น(นับรวมชั้นล่าง) ๑๒ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง(ต่อเติมได้) งบประมาณตามสัญญาจ้าง ๑๕,๗๑๙,๑๐๐.- บาท ณ โรงเรียนท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

▨ อ่านเพิ่มเติม ...