สพป.นครราชสีมา เขต ๗ รับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู คณะนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ คณะผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 101 คน มาศึกษานอกสถานที่ ณ สวนเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร สพป.นครราชสีมา เขต 7 

▨ อ่านเพิ่มเติม ...