นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประธานในพิธี เปิดการอบรมการจัดทำหลักสูตรการศึกษา พุทธศักราช 2561 ชุมพวง-ประทาย

นายพีรพงศ์ สุรเสน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประธานในพิธี เปิดการอบรมการจัดทำหลักสูตรการศึกษา พุทธศักราช 2561 ของ เครือข่ายโรงเรียนที่ 10 ชุมพวง ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิกุลทอง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.และเปิดการอบรมการจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2560 ของ สมาคมครูประทาย ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561

▨ อ่านเพิ่มเติม ...