นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 เปิดงาน Open-House และประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร

นายพีรพงศ์ สุรเสน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประธานเปิดงาน Open-House 

▨ อ่านเพิ่มเติม ...