สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ธำรงเขตสุจริต

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ อัตราจ้าง และ ลูกจ้าง ใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กร และ เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้ง เพื่อประกาศถึงความเป็นเขตสุจริต 

▨ อ่านเพิ่มเติม ...