นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นม.7


     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประธานมอบอาคารเรียน ปลูกต้นไม้ และ เปิดอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองมะเขือฯ

นายพีรพงศ์ สุรเสน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประธานในพิธีรับมอบอาคารเรียน ปลูกต้นไม้หน้าอาคารเรียน และ เปิดอาคารเรียน "อาคารเรียน 60 ปี ศิษย์เก่า น.ม.ข."

▨ อ่านเพิ่มเติม ...